Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, PK. 10 Dumlupınar Bulvarı, 07058 Yerleşke/ANTALYA

Tel: 0 (227) 44 00
Tel: 0 (242) 227 59 90