İletişim


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, PK. 10 Dumlupınar Bulvarı, 07058 Yerleşke/ANTALYA

Telefon : 0 (227) 44 00 (Dahili 2843)
Fax        :  0 (242) 227 59 90 
Mail      :  alidikis@akdeniz.edu.tr

Not: “Akdeniz Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu”na  ve  “Akdeniz Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu”na  0 (242) 249 69 54 (Dahili #1 6954) numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, PK. 10 Dumlupınar Bulvarı, 07058 Yerleşke/ANTALYA

Tel: 0 (227) 44 00
Tel: 0 (242) 227 59 90