Kuruluş Bilgileri

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, 22.01.2014 tarih ve 01/11 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen yönerge doğrultusunda kurulmuştur.

AMAÇ

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun amacı Yönerge’de belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde, akademik, bilim, araştırma, yayın, eğitim-öğretim, yönetim, danışmanlık, bilirkişilik etiği vb. konularında denetleme yapmak ve bu konularda görüş bildirmektir.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, PK. 10 Dumlupınar Bulvarı, 07058 Yerleşke/ANTALYA

Tel: 0 (227) 44 00
Tel: 0 (242) 227 59 90