Üyeler

Prof. Dr. L. Bikem SÜZEN (Başkan)
Tıp Fakültesi
Anatomi ABD

Prof. Dr. Tuncer DEMİR (Raportör)
Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk ABD

Prof. Dr. Ahmet BOZKURT
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.  Beykan ÇİZEL
Turizm Fakültesi
Turizim İşletmeciliği Bölümü

Prof. Dr. Fehmi GÜREL
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

Prof. Dr. Bülent KAYA
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Utku ŞENOL
Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ümit Kemal ŞENTÜRK
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, PK. 10 Dumlupınar Bulvarı, 07058 Yerleşke/ANTALYA

Tel: 0 (227) 44 00
Tel: 0 (242) 227 59 90